Pi Víz

Milyen garancia van a Pi Víz előállító készülékre?
garancia a nikken termékekre

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ
A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL
:6 hónapos KELLÉKSZAVATOSSÁG:

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Nikken nyújtotta. Hat (6) hónapon belüli kellékszavatossági igényérvényesítés esetén ugyanis vélelmezzük, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.24 hónapos TERMÉKSZAVATOSSÁG:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Ön a termék hibáját a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a gyártóval (forgalmazóval) közölni. A hiba felfedezését követően kettő (2) hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közölt hibának minősül. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
− a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
− a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
− a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.


Pi Víz
Hogyan készül a csapvíz a dunából?

Azonnal
küldök egy részletes orvosi leírást
az alap pi víz készítő készülékről
,
részletes működéssel és képekkel ha feliratkozol itt!Pi víz hatása képekben


KeresztNév:
E-mail:
Ezt is írd be:

Adataid biztonságban vannak.
Csak nagyon ritkán küldök már levelet, s leiratkozhatsz bármikor.


 Pi Víz
ÚJ: SZAVAZZ!:
Milyen vizet szoktál inni? Mennyit?
Mennyire ismered a Pi Vizet?