Pi Víz

Milyen garancia van a Pi Víz előállító készülékre?
garancia a nikken termékekre

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ
A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL
:6 hónapos KELLÉKSZAVATOSSÁG:

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Nikken nyújtotta. Hat (6) hónapon belüli kellékszavatossági igényérvényesítés esetén ugyanis vélelmezzük, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.24 hónapos TERMÉKSZAVATOSSÁG:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Ön a termék hibáját a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a gyártóval (forgalmazóval) közölni. A hiba felfedezését követően kettő (2) hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közölt hibának minősül. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
− a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
− a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
− a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.


Pi Víz

Azonnal
küldök egy részletes orvosi leírást
az alap pi víz készítő készülékről
,
részletes működéssel és képekkel ha feliratkozol itt!Pi víz hatása képekben


KeresztNév:


E-mail:Adataid biztonságban vannak. Csak nagyon ritkán küldök már levelet, s leiratkozhatsz bármikor.


 Pi Víz